سیستم های داخلی

sp40

 

سیستم چارچوب آلومینیومی در عرض های گوناگون برای استفاده در درب های چوبی آلومینیومی و با ضخامت های مختلف قابل اجرا می باشد.

با کمک انواع یراق آلات و اتصلات مختلف محل تقاطع ها بسیار زیبا و راحت اجرا می گردد.

می توان آن را به هر رنگ دلخواهی تهیه کرد حتی رنگ چوب، زنگ نمی زند، نمی پوسد و به علت قابلیت برگشت پذیری به محیط زیست از مصالح سبز (دوست محیط زیست) محسوب می گردد.

Technical Details