سیستم ویترینه C-60

 

 

c-60

 

C60 سیستم پروفیلی است که مخصوصاً برای نمایشگاه ها، مغازه ها و ویترین ها می توان از آن استفاده کرد ۶۰ میلیمتر قطر این پروفیل است . می توان آن را به صورت بازشو به داخل و خارج ساخت و همچنین شیشه ها را می توان هم از خارج به آسانی نصب کرد.

Technical Specification

Frame: 60mm

Sash: 60mm

Glass Thickness: 4mm – 34mm

Technical Details