سیستم کشویی عایق SS-68

ss-68

 

SS68 پنجره کشویی با ظاهری دکوراتیو می باشد که می توان شیشه دوجداره بین ۲۰ تا ۲۴ میلیمتر را در این پنجره تعبیه نمود.

Technical Specification

Frame : 67.5mm – 89.8mm – 95.5mm

Sash : 31.5mm

Applicable Glass Thickness: 20mm – 24mm

Technical Details