پروفیل آلومینیوم اکسترود

پروفیل آلومینیوم اکسترود

مجموع ۷ دستگاه پرس (۱×۱۴۰۰ تن، ۳×۱۶۰۰ تن، ۲×۲۰۰۰ تن و ۱×۲۸۰۰ تن) می توانند ۴۲۰۰۰ تن پروفیل آلومینیوم در یک سال تولید کند. هر مرحله از فرایند اکستروژن تحت کنترل کیفیت دقیق عمل می کنند. سارای در صنعت خود با اتکا به تجربه و فن آوری و ماشین آلات یکی از شرکت های پیشرو در…