سیستم های داخلی

  سیستم چارچوب آلومینیومی در عرض های گوناگون برای استفاده در درب های چوبی آلومینیومی و با ضخامت های مختلف قابل اجرا می باشد. با کمک انواع یراق آلات و اتصلات مختلف محل تقاطع ها بسیار زیبا و راحت اجرا