سیستم عایق درب و پنجره EW-55

  طراحی این پنجره طبق استانداردهای روز اروپا صورت گرفته است. مقطع پروفیل دارای سه کانال می باشد و در این سیستم مکانیزمی جهت ایجاد تعادل فشار هوای بلیرونی با داخل پروفیل برای سهولت تخلیه آب تعبیه شده است. در

سیستم عایق درب و پنجره SI-58

  سیستم SI58 دارای ۳ کانال در مقطع پروفیل می باشد که امکان ساخت انواع بازشوهای لولایی یک جهته، دو جهته، محوری با چرخش به بیرون و داخل را دارد. در این سیستم سعی در کوچک نمودن ارتفاع پروفیل شده

سیستم درب و پنجره نرمال S-55

    سیستم S55 از پروفیل های عریض ساخته شده است که مناسب برای استفاده در نواحی آب و هوایی گرم برای ساخت درب و پنجره های داخلی و خارجی می باشد. انواع بازشوهای لولایی و محوری به کمک یراق