سیستم کرتین وال SG 50K

سیستم کرتین وال SG 50K

پروفیلهای اصلی این سیستم دارای عرض ۵۰  و میلیمتر ترمال بریک می باشند. به کمک کانالهای طراحی شده انتقال آب به بیرون از سیستم به راحتی امکان پذیر است.در این سیستم درزبندی در حد ماکسیمم بوده و مشکلات نصب و راه اندازی کاملاً مرتفع شده است. می توان بازشو و درب را به روشهای چسبی …

سیستم کرتین وال EF-50

سیستم کرتین وال EF-50

پروفیلهای این سیستم با عرض ۵۰ میلیمتر قابل اجرا بدون سیستم Thermal break  نیز هست. دارای کاربردهای مختلفی بوده و امکان استفاده پروفیل لامل افقی به جاری عمودی را نیز دارد. ساخت و نصب آن بسیار ساده است. در سایه پروفیلهای تبدیل می توان در شکلهای مختلف نماهای متفاوتی از چفتها و درزها به وجود…