سیستم درب و پنجره S-70

سیستم درب و پنجره S-70

این محصول دارای ۷۰ میلی متر عمق می باشد که همگام با استاندارد RAL روز اروپا طراحی و ساخته شده است. این سیستم مناسب برای مناطق پرصدا و گرم می باشد چون به طور کامل و با عملکرد بالا در این مناطق پاسخ گو خواهد بود و از ورود صدا و گرما به داخل منزل…